Udalosti

V podnianí je veľmi dôležitý podnikateľský plán. Ako však urobiť ten správny a ako na to? Pustite sa s nami na cestu za skvelým štartom podnikania.

Ako bude náš webinár prebiehať? Počas 60-90 minút sa dozviete:

 1. Úvod do podnikateľského plánu
  1. Prečo tvoriť podnikateľský plán
  2. 3 hlavné typy podnikateľských plánov
  3. Čo je potrebné mať pred začatím vypracovania plánu
  4. Definovanie publika plánu
  5. Príčiny zlyhania biznis plánov
 2. Jednotlivé kapitoly biznis plánu
  1. Manažérske zhrnutie
  2. Úvod do produktu a služby
   1. Problém a riešenie
   2. Popis produktu/ služby
 • Iné nápomocné detaily
 1. Unique selling proposition
 1. Trh
  1. Charakteristika trhu (Rastový potenciál, CAGR, odvodené trhy)
  2. Hospodársky cyklus
  3. Trendy, výzvy a drivery na trhu
  4. Konkurencia
   1. Konkurenčné ponuky a porovnanie produktov
  5. SWOT analýza a prípadne iné (PEST, Porter)
 2. Spoločnosť
  1. Zakladateľ a história
  2. Kľúčové osoby
  3. Organizačná štruktúra
 3. Stratégia
  1. Plán vstupu na trh alebo obchodný plán
  2. Popis zákazníka
  3. Diferenciácia
  4. Konkurenčná výhoda
  5. Distribúcia
  6. Marketingový plán
   1. Lokalita
   2. Cena
 • Promo produktu
 1. Finančné projekcie
  1. Biznis model (Zdroje príjmu a maržovosť)
  2. Finančná projekcia
   1. Výsledovka (Tržby a náklady)
   2. Peňažné toky (Dobrovoľné)
  3. Riziká
  4. Časová os jednotlivých etáp
  5. Investičná/ úverová požiadavka
 2. Diskusia

Kto je Marek Straka a čo nám o sebe prezradil? 

Akej oblasti sa venujem?

Pomáham rásť biznisu zákazníkov a zvyšovať ich tržby cez manažérske poradenstvo, stratégie a dátovú analytiku.

V odvetví strategického riadenia podnikov a manažérskeho poradenstva pracujem cez 10 rokov a mám viac ako 6 rokov podnikateľských skúseností.

Marek Straka – Zameranie na oblasti

 • Stratégie podnikov a biznis stratégie
 • Dátová analytika
 • Biznis modely

Pracoval som od projektov mikrofiriem cez stredné podniky až po korporácie a štátnu sféru. Počas svojho pôsobenia som prešiel rôznymi odvetviami ako stavebníctvo, maloobchod, energetika (distribúcia PHM), digitálne platformy a financie.

Po ukončení svojho pôsobenia vo veľkej štvorke (Big4) robím aktuálne strategické poradenstvo pre firmy ako biznis konzultant a pokračujem v pomoci pri rozvoji firiem a ich projektov.”