Udalosti

V polovici decembra sa môžete znova tešiť na naše stretnutie :). Tento raz bude pre všetky akčné ženy, tak nezabudnite pozvať aj svoje kamarátky!

Povieme si naše úspechy v roku 2021 a očakávania a plány na rok 2022. Tešiť sa môžete aj na spíkerky a pohodový večer v skvelej spoločnosti!

Tešíme sa na vás všetky!

Posledný štvrtok v mesiaci sa môžete znova tešiť na naše stretnutie :).

Povieme si novinky, plány, zhodnotíme predošlé webináre a predstavíme si tie nasledujúce.

Privítame aj nové členky.

Tešíme sa na vás všetky!