Objav všetky výhody klubu Akčných žien a pridaj sa k nám ešte dnes!

 • RAZ ROČNE HLAVNÉ PARTNERSTVO

  Hlavný partner nášho komunitného eventu-aj ako spíker (v hodnote 500 eur) a komunikačná podpora.

 • REPOJENIE AKČNÝCH ŽIEN S VAŠÍM PRODUKTOM

  Pravidelné zasielanie news/zliav o Vašom produkte/firme (12 newsletterov na členky v min. hodnote 1200 eur).

 • BANNER A LOGO NA KLUBOVEJ STRÁNKE CELOROČNE, BANNER NA SRÁNKE MAGAZÍNU NA DVA TÝŽDNE

  Uvedenie loga a partnerstva v banneroch v min. hodnote 1500 eur.

 • MEDIÁLNE VÝSTUPY

  Mediálne výstupy podľa výberu v min. hodnote 500 eur.

 • DISTRIBÚCIA VAŠICH VZORIEK/ ZLIAV

  Prepojenie žien s vašim produktom – distribúcia na našich eventoch, pre každú klubovú členku, prip.podľa dohody (v hodnote min.300 eur/jeden event).

 • MOŽNOSŤ ORGANIZÁCIE KLUBOVÝCH STRETNUTÍ U VÁS VO FIRME

  Zorganizujeme pre vás networking – predstavenie vašej firmy/produktu priamo u vás vo firme min.raz ročne,prip.podľa dohody (v hodnote min.1000 eur/jeden event).

Robím, čo milujem.

Ročné partnerstvo s individuálne nastavenou komunikačnou stratégiou a výhodami.