Objav všetky výhody klubu Akčných žien a pridaj sa k nám ešte dnes!

 • HLAVNÝ PARTNER na komunitných eventoch

  Hlavné partnerstvo nášho komunitného eventu (Spíker, logo, mediálna podpora a ďalšie benefity)

 • REPOJENIE AKČNÝCH ŽIEN S VAŠÍM PRODUKTOM

  Pravidelné zasielanie news/zliav o Vašom produkte/službe (12 newsletterov na členky v min. hodnote 1200 eur).

 • BANNER A LOGO NA KLUBOVEJ STRÁNKE CELOROČNE, BANNER NA SRÁNKE MAGAZÍNU min. NA DVA TÝŽDNE

  Uvedenie loga a partnerstva formou bannerov v min. hodnote 1500 eur.

 • MEDIÁLNE VÝSTUPY

  Mediálne výstupy podľa preferencie v dvojnásobnej hodnote partnerstva

 • DISTRIBÚCIA VAŠICH PROMO MATERIÁLOV

  Prepojenie žien s vašim produktom – distribúcia vzoriek/ materiálov na našich eventoch, pre každú klubovú členku, prip.podľa dohody.

 • MOŽNOSŤ ORGANIZÁCIE KLUBOVÝCH STRETNUTÍ U VÁS VO FIRME

  Zorganizujeme pre vás networking – predstavenie vašej firmy/produktu priamo u vás vo firme min.raz ročne,prip.podľa dohody.

 • Viac informácií pre firmy a partnerov klubu

  Napíšte nám email . Reagujeme akčne 🙂

Robím, čo milujem.

Ročné partnerstvo s individuálne nastavenou komunikačnou stratégiou a výhodami.