Udalosti

Chcete absolvovať s nami klubový workshop?
Registrujte sa v klube a využívajte všetky výhody 🙂.

Praktický workshop, vďaka ktorému sa váš nápad dokáže zhmotniť v reálne podnikanie.
Ste už podnikateľka /podnikateľ? Využite workshop na novú inšpiráciu a zrealizujte vďaka rozbiehačovi – Jurajovi Kováčovi nové nápady vo vašom podnikaní!

Intenzívna hodina, vďaka ktorej sa naštartujete a posuniete vpred!

PRED WEBINÁROM SI MUSÍTE UROBIŤ ZDARMA “PRÍPRAVKU” TU: https://rozbehnisa.sk/pripravka/.

Juraj Kováč je zakladateľ Rozbehni sa! Už viac ako 7 rokov sa venuje testovaniu nápadov.
Pomohol otestovať viac ako 200 nápadov a je autorom štartovacieho balíku a video kurzu.
Je takisto garantom projektov Social Impact Award, iNOVEum a členom AIESEC Alumni Hall of Fame. Za rozvoj podnikavosti na školách získal ocenenie Generácia 3.0 a LEAF Award.

Registrácia do Klubu akčných žien: https://klub.akcnezeny.sk/registracia/

Workshop sa orientuje na posilnenie sebariadenia s ohľadom na vlastné hodnoty, životné vízie a ciele účastníkov. Workshop je venovaný zvyšovaniu kompetencií účastníkov v oblasti uplatnenia tzv. koučovacieho prístupu pri riadení seba samého a svojej výkonnosti (tzv. sebakoučovanie).

Účastníci budú vedení k reflexii aktuálnej spokojnosti s využitím svojich zdrojov a hľadaniu spôsobov, ako túto spokojnosť a výkonnosť môžu ďalej zvyšovať a priaznivo tak ovplyvniť svoj work-life balance.

KTO BUDE TENTO WEBINÁR PREDNÁŠAŤ?

Aneta Vančová

Informácie o koučovi: Aneta sa koučovaniu a vzdelávaniu ľudí venuje od roku 2012. Ako vyštudovaná psychologička prepája v praxi viacero prístupov. Kedže sama absolvovala niekoľko rôznych výcvikov v oblasti vzdelávania, hľadá najvhodnejšiu formu vzdelávania pre daného človeka a  tím. Aneta ide stále s dobou a preto aj metódy, ktoré používa sú založená na najnovších vedeckých poznatkoch a podložené výskumami z oblasti rozvoja osobnosti, komunikácie, vedenia ľudí a osobnej motivácie.

Držiteľka celosvetovo uznávaného certifikátu kouča pre jednotlivcov a tímy na úrovni PCC (Professional Certified Coach), rovnako uznávaného medzinárodného certifikátu Hoganovej psychodiagnostiky. Garantka metód v oblasti osobnostnej a výkonnostnej psychodiagnostiky. Je členkou Medzinárodnej asociácie koučov (ICF – International Coach Federation), slovenskej pobočky (ICF – Slovak Chapter), Slovenskej asociácie koučov (SAKO) a Slovenskej komory psychológov (SKP).

Pozývame Vás na webinár AKO NEVYROBIŤ POŽIAR V ROZHOVORE. 

O našom talente založiť požiar vieme všetky 🙂 ale! V našej moci je oveľa viac …

Na webinári si povieme:

  • kedy to v rozhovore najviac bolí
  • čo je spúšťačom toho, že tak veľmi potrebujeme mať pravdu, a čo to robí s našim vzťahom
  • ako s nami manipuluje systém nášho presvedčenia
  • ako hovoriť o negatívnej veci tak, aby sme neurazili iných, ale HLAVNE SEBA

Veď ktorá z nás by si dobrovoľne vybrala žiť v komplikovanom vzťahu?

 

A mám pre Vás EXTRA PREKVAPENIE – povieme si, ako na prvý pohľad zistíte či a kedy sa púšťať  do konfrotácie (hoci aj s cudzím človekom).

KTO BUDE WEBINÁR PREDNÁŠAŤ? 🙂
Silvia Skalická

Informácie o koučovi: Začať pracovnú skúsenosť 5 násobných navýšením obratu nie je vôbec zlé, to sa Silvii podarilo v spoločnosti AZM s.r.o, kde sa prvýkrát stretla s obchodom. Komunikačné a obchodné zručnosti jej umožnili prejsť viacerými pozíciami v obchodných spoločnostiach.

Nakoľko komunikujeme od narodenia, nadobudli sme presvedčenie, že to dokážeme. V skutočnosti máme problém vyjadriť svoj postoj, spätnú väzbu, hoci len pomenovať jednoduchú situáciu. Vyjadriť emócie je stále trinástou komnatou. Ale prečo nepočujeme, keď počúvame? Kedy a prečo za nás rozhoduje autopilot? Hľadaním odpovedí sa dostala Silvia k publikovaniu, pôsobeniu ako koučka a k vedeniu seminárov.

Rozdiely tvoria jedinečnosť a to je prístup, ktorý Silviu oslovuje. To čo vnímame ako našu realitu, je len zlomkom mnohotvárnosti, zlomkom sveta aký skutočne žijeme. A to je fascinujúce. Otvára sa nám kaleidoskop možností. Len ochota vybrať si, nás posunie ďalej.

Home office, slovo ktoré už každý, z nás počul aspoň milión krát.

Plynú z neho výhody avšak aj nevýhody – ako ich však všetky otočiť vo svoj prospech a vyťažiť čo najviac?

Je pre nás home-office novým normálom?

Ak áno – ako potom  získať rovnováhu a oddeliť súkromný čas od toho pracovného?

 

Odpovede na tieto otázky sa dozviete práve na tomto webinári,  pomocou praktických návodov tipov a trikov si vysvetlíme:

–        ako si nastaviť hranice,

–        ako vyťažiť z danej situácie čo najviac

–        ako nájsť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom

–        a hlavne ako sa z toho nezblázniť.

Cieľ webináru:  Nájsť spôsob, ako zlepšiť svoju súčasnú situáciu, a vyriešiť problémy vyplývajúce z home office situácie. Byť viac v pohode. Získať rovnováhu medzi prácou a osobným životom.

Čo účastník získa: Účastník odíde s konkrétnymi tipmi, ako zefektívniť home-office, s uvedomením, čo je preňho samého najdôležitejšie, a s vlastným plánom.

KTO BUDE SPÍKERKOU VEČERA? 🙂

Ingrid Schostoková Krupičková

Koučing pre Ingrid znamená efektívny spôsob, ako pracovať na svojej pozitívnej budúcnosti, ako žiť autenticky, slobodne, ako si nájsť svoju vlastnú cestu – a nebáť sa jej. Verí, že v ktoromkoľvek momente života máme príležitosť na svoj vnútorný rast a uvedomenie si vlastnej sily. Technické výdobytky doby a šialené tempo pokroku nás prinútili začať sa viac starať o nás samých – o náš vlastný rozvoj, o naše zdravie, o naplnenie našich hodnôt. Hranice medzi pracovným a osobným životom sa stierajú. Keď chceme byť úspešní v pracovnej oblasti a šťastní v osobnom živote, musíme na sebe pracovať, bez ohľadu na pracovnú pozíciu, vek či pohlavie.

Ingrid pôsobila v korporátnych i v malých firmách, vo vládnych i neziskových spoločnostiach. Vyštudovala manažment leteckej dopravy na Žilinskej univerzite a absolvovala výcviky v business, life, tímovom a systematickom koučovaní.

Koučuje manažérov i pracovníkov na neriadiacich pozíciách, na pracovné i životné témy. Pracuje s mladými dospelými – študenti univerzít, i tínedžeri. Skúsenosti získané pri práci s deťmi v mimoškolskej činnosti i letných táboroch využíva pri kreatívnych workshopoch pre deti.