Články

Už určite poznáte našu členku klubu Simonu Mačorovú. Ak nie, takto samú seba opísala:
“Ahoj, som Simona. Som zvedavá žena, partnerka a mama.

Vzťahovému a sex koučingu sa venujem s odhodlaním priniesť viac radosti, autentickosti a sexuálnej pohody do vzťahov. Sexuálnej výchove sa venujem s nadšením v Spoločnosti pre plánované rodičovstvo s cieľom podporiť mladých aby vedeli urobiť bezpečné, zdravé, pozitívne a dobre premyslené rozhodnutia v živote v oblasti sexuality a vzťahov. ”

Práve teraz pripravuje webinár na veľmi zaujímavú tému najmä pre rodičov, čítajte ďalej a dozviete sa viac. 🙂

Zažili ste už od dieťaťa otázky, ktoré vás prekvapili a nevedeli ste ako na ne reagovať? Kedy je správny čas začať sa s deťmi rozprávať o sexualite a vzťahoch? Ako vôbec začať? 

Priemerný vek, kedy je dieťa vystavené pornografii po prvýkrát je 11 rokov. (Randel a Sanchez, 2016)

Aká bola Vaša skúsenosť? Akú vzťahovú a sexuálnu výchovu ste dostali doma? 

U nás doma, všetko, čo sa týkalo nahoty, intimity, bolo prísne tabu, akékoľvek romantické scény vo filme boli hneď prepnuté alebo sme boli rovno vykázaní ísť spať. Nebolo mi vysvetlené, čo sa deje, prečo sa na to nemôžem pozerať, čo znamenajú zdravé vzťahy a ako ich pestovať. Samotné objavovanie sexuality bolo chaotické, bez poznania vlastných hraníc či chápania súhlasu. Je to ok, aby sa ma dotýkal bez môjho dovolenia?

Ako dieťa som veľa vecí nechápala a pri zakazovaní alebo vyhýbaní sa témy, som vedela, že sa na rodičov nemôžem obrátiť. Nebola to ich vina, nevedeli inak, ich rodičia sa s nimi, tiež o vzťahoch a sexe nerozprávali. Teraz už viem, že by mi pomohlo, keby som sa na nich mohla vtedy obrátiť, zvlášť orientovať sa v rozhodnutiach, keď som bola ešte nezrelá, aby som mohla rozumieť vlastnému telu a sexuálnym pocitom.

Keď som sa stala mamou, vedela som, že chcem vytvoriť mojim deťom otvorené prostredie, kde tieto témy nebudú tabu a môžu prísť za mnou s čímkoľvek. Aj, preto som sa rozhodla zapojiť do projektu Ja v Tvojom veku. 

Moment, prečo by sa vlastne rodičia mali rozprávať s deťmi o týchto témach?

Podľa výskumu (WHO, 2017) majú rodičia veľký vplyv na modelovanie postojov k intimite a k vzťahom a mali by byť partnermi škôl ako neformálni lektorky vzťahovej a sexuálnej výchovy. Pri rozhovoroch si rodičia s deťmi budujú základy, aby tieto témy neboli tabu a aby deti mali dôveru sa s rodičmi otvorene rozprávať v každom veku. Vzťahové a sexuálne vzdelávanie má pozitívny vplyv na vzťahové a sexuálne správanie.

 

Autorka: Nienke Burgers

Ak sa s deťmi nikto otvorene nerozpráva o daných témach, nie sú schopné nadobudnúť vedomosti o základoch anatómie a fyziológie tela, ako aj o tom, aké miesto má sexualita v našom živote. Vzťahová a sexuálna výchova neučí základy a techniky sexuálneho aktu (ako vám budú tvrdiť rôzne hoaxy), ale predovšetkým učí zmysel a význam dobrých a zdravých vzťahov, komunikovanie hraníc, zvládanie emócií, prijatie seba, rešpektovanie seba a iných ľudí…

Skúsenosť s pohlavným stykom priznalo 11 % dievčat a 17 % chlapcov vo veku 15 rokov. (Sociálne determinanty zdravia školákov)

Kedy je teda ten správny čas na rozhovor s deťmi o sexe? 

Deti reagujú na svet okolo seba a, povedzme si úprimne, vedia mať milión otázok. Niektoré z nich sa môžu týkať aj vzťahov a sexuality a môžu prísť aj oveľa skôr než v puberte. Je preto dobre byť na tieto otázky pripravený/á. Vhodná reakcia vám pomôže budovať si s dieťaťom dôverný a rešpektujúci vzťah, v ktorom bude vedieť, že sa na vás môže obrátiť v dobrom aj v zlom, a to aj v intímnych témach. V Spoločnosti pre plánované rodičovstvo vám vieme ukázať, ako na to. Pripravili sme pre vás unikátny workshop pre rodičov, ktorý sa  zameriava na to, ako sa s deťmi a mládežou baviť o témach sexuality, vzťahov a intimity rešpektujúco, s dôrazom na zdravie a bezpečie, aby ste boli pripravení/é viesť tieto rozhovory s deťmi rôznych vekových kategórií. A nielen jednorázovo, ale aby ste vedeli vytvoriť doma otvorené prostredie, kde tieto témy už nebudú tabu.

Väčšinu z rodičov nikto nepripravil na to, ako takýto rozhovor s dieťaťom viesť a stáva sa, že je nám pri predstave takej konverzácie trápne. Deti však s týmito témami prichádzajú do kontaktu už veľmi skoro. Aby boli v bezpečí a zdraví, je dôležité, aby sa mohli obrátiť na dôveryhodné osoby skôr, než začnú hľadať „overené“ informácie v porne a na internete. 

Čo sa dozviete na workshope?

 • Ako si u detí vybudovať dôveru, aby vedeli, že za vami môžu prísť s akýmikoľvek témami
 • Ako budovať v dieťati pozitívny vzťah k sebe a k svojmu telu
 • Ako začať oboznamovať deti/mládež s témami sexu a sexuality
 • Ako zvládnuť otázky detí, s ktorými za vami prídu  
 • Ako zvládnuť tabu a prekonať vlastnú hanbu
 • Ako deti pripraviť na to, aby vedeli viesť zdravé partnerské a intímne vzťahy
 • Ako naučiť deti pestovať si vlastné hranice a vedieť vyjadriť NIE
 • Akú terminológiu používať a prečo
 • Ako komunikovať svoje potreby a zvládnuť svoje emócie
 • Získať zručnosti, ako viesť rozhovory na témy, vzťahy, sex, sexualita, intimita, antikoncepcia, porno, telesná integrita, hranice, súhlas a ďalšie

Plne rešpektujeme výnimočnosť každého dieťaťa, rodiny a prístupu k výchove. Naším cieľom je ponúknuť rodičom možnosti nástrojov na vedenie rešpektujúcich rozhovorov o otázkach sexuality s vaším dieťaťom – ako tieto zručnosti a nástroje využijete, je iba na vás. 

Na interaktívnom workshope vytvárame atmosféru bezpečia, dôvery a pohody, v ktorej rešpektujeme každý názor a skúsenosť. Workshop je vystavaný tak, aby pomohol bez hanby, strachu a pocitu trápnosti posilniť medzigeneračný dialóg a prehĺbiť dôveru medzi deťmi a ich rodičmi.

 

Workshop pre rodičov je založený na prieskume potrieb všetkých rodičov, vrátane potrieb rodičov aj LGBTQ+ detí, či rodičov s kresťanským zázemím. Na projekte spolupracujeme s českou organizáciou Konsent a poľskou organizáciou KobieTy. Workshop je vytvorený vďaka podpore Visegrad fondu. Cieľom je pomôcť rodičom zorientovať sa v danej problematike a pripraviť ich na reálne konverzácie vďaka modelovým situáciám, kde sa naučia, ako odovzdať kvalitné informácie o sexualite, vzťahoch a o sexe svojim deťom. 

Kde a ako sa prihlásiť: https://tootoot.fm/sk/events/6188d76f66351f0ec039203c  alebo na https://rodicovstvo.sk/workshop/workshop-pre-rodicov/ 

Tešíme sa na Vás 🙂

Prvá menštruácia je veľká udalosť a jej blížiaci sa príchod je možné spozorovať a pripraviť sa naň. Viditeľnými znakmi nastupujúcej puberty sú napríklad rast a stmavnutie bradaviek či rast pŕs a ďalšie sprievodné znaky. 

Kedy začať diskusiu, ktorá je v mnohých domácnostiach stále tabu? Ako na to? Prečo je vôbec dôležité mať rozhovor o menštruačnom cykle? Rieši toto skôr rodič alebo škola? A čo ak dieťa v nastupujúcom tínedžerskom veku fakt vôbec nechce, aby sa s ním o intímnych témach rozprávali rodičia?

1. Život je zmena

Pozitívne a podporujúco prijať zmenu v živote je z hľadiska vývinu dieťaťa veľmi dôležité. Rozprávajte sa s dieťaťom o tejto dôležitej zmene tak, aby rozumelo, že ide o bežnú súčasť života, nie je sa za čo hanbiť, práve naopak. 

2. Správne informácie

Poskytnite dieťaťu správne informácie. Malo by poznať všetky základy o fungovaní ľudského tela a ako sa oň starať, aby zostalo zdravé. Hoci školské osnovy základné anatomické fakty pokrývajú, k rôznym možnostiam správnej hygieny, rôznorodým prejavom v správaní a prežívaní, či k možnostiam neustále pribúdajúcich menštruačných potrieb sa, žiaľ, pre nedostatok priestoru skôr nedostávajú. 

3. Jedenkrát nestačí

Role rodičov a systematickej vzťahovej a sexuálnej výchovy sú pre zdravý vývoj dieťaťa nezastupiteľné aj v téme menštruačného cyklu. Nemalo by totiž ísť o jeden rozhovor, ktorý sa s dieťaťom odbije a viac sa k nemu nebudeme vracať. Naopak, je potrebné s dieťaťom zdieľať pocity a informácie kontinuálne. Zrozumiteľne a jasne sa rozprávať o zmenách v tele, ktoré vplývajú na celé prežívanie, ukázať možnosti a dôvody sledovania cyklu, hovoriť o rešpekte, bolesti, aj sebaláske. 

4. Výnimočná skúsenosť

Vaše dieťa nemusí mať rovnaký cyklus ako vy. Okrem toho môže mať inú preferenciu v oblasti menštruačných potrieb, iné nastavenie k sebe a svojmu telu, iné prežívanie jednotlivých fáz. Môžete sa o svoju skúsenosť podeliť, pokúste sa to však urobiť tak, aby ste dieťaťu nenanucovali to, čo vyhovuje vám. Rešpektujte výnimočnú skúsenosť a preferencie vášho dieťaťa. 

5. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť

Ponúknite dieťaťu pomocnú ruku a spýtajte sa, či potrebuje ukázať, ako sa menštruačné potreby používajú. V bezpečí domova môžete napríklad s dieťaťom trénovať správne nalepenie vložky alebo si spoločne pozrieť video o zavádzaní tampónu či iného produktu. Predídete tak situácii, v ktorej sa bude dieťa cítiť bezradne. 

6. Svätý pokoj! 

Ak cítite, že by ste sa o tom s dieťaťom rozprávať chceli, ale namiesto debaty sa vám dostanú pred nosom zatresnuté dvere, nechajte tomu čas a priestor. Ponúknite sa, že keby kedykoľvek chcela (či chcel), ochotne pomôžete alebo sa porozprávate. 

7. Rozprávajte sa aj s chlapcami 

Asi ste si všimli, že hovoríme o deťoch, nielen o dievčatách. Menštruácia sa totiž týka životov aj tých tíndžerov, ktorí nemenštruujú. Rozhovormi o menštruačnom cykle, jeho fungovaní a vplyve na každodenný život či vznik nového života môžete dať aj chlapcom jasný signál o potrebe rešpektu a ohľaduplnosti. Navyše, správne a objektívne informácie o reprodukcii človeka, menštruačný cyklus nevynímajúc, sa týkajú všetkých dospievajúcich ľudí. Informovaní ľudia budú totiž neskôr robiť zodpovedné rozhodnutia. 

8. Myslite na vhodný vek 

Dieťa v troch rokoch napríklad nebude rozumieť fázam menštruačného cyklu. Komunikačná zručnosť poskytnutia pomoci alebo zručnosť nalepenia vložky na nohavičky je pre takéto dieťa zbytočná. Pre dieťa vo veku 10 rokov však už táto otázka začína byť aktuálna a v 14 rokoch je celkom isté, že s touto témou už prišlo do nejakého kontaktu. Pomôžte mu, respektíve jej, aby v situácii, keď už to bude potrebovať, neprevládal pocit hanby a bezradnosti, ale naopak – záujem a rešpekt k prirodzenej zmene. 

 • 1 tip navyše: Nie ste v tom sami

Debatu o menštruačnom cykle môžete začať s pomocou vhodnej knižky (napríkad Červená je pekná od Lucie Zamolo), filmu alebo videa. Určite si ho však pozrite predtým, než debatu s dieťaťom začnete. Budete sa tak cítiť pripraveno a istejšie. 

Pomôcť vám tiež môže workshop so skúsenými lektorkami. Debatu tak nebudete iniciovať vy a budete jej súčasťou. Na workshope Ako sa s dieťaťom rozprávať o menštruačnom cykle?, ktorý je určený pre rodičov s deťmi vo veku 10-14 rokov budete mať priestor na aktívne prehlbovanie dôvery a nadobúdanie vekovo adekvátnych informácií a zručností o dôležitých aspektoch menštruačného cyklu s ohľadom na bezpečie a zdravie. 

Takýto workshop organizuje Spoločnosť pre plánované rodičovstvo a najbližšie sa bude konať 14.6. o 17.30. Prihlásiť sa môžete cez https://tootoot.fm/en/events/6094ead7dc125c079c8e9bf2 alebo sa informujte priamo na FB https://www.facebook.com/events/298742428595520 

Naším prístupom môžeme deťom uľahčiť prijímanie veľkých zmien. Robme to s rešpektom a zodpovedne.

Autori: Spoločnosť pre plánované rodičovstvo