talenty

Koučka Dáša Černá: Ľudia často bývajú „v slepej uličke“ a nevedia, ktorým smerom sa vydať

Koučing je dosť široký pojem, ktorý zahŕňa hľadanie riešení na rozličné aspekty ľudského života. Tentoraz sme sa zamerali na tému silných stránok a talentového koučingu. Zhovárali sme sa s konzultantk...