Udalosti

Workshop sa orientuje na posilnenie sebariadenia s ohľadom na vlastné hodnoty, životné vízie a ciele účastníkov. Workshop je venovaný zvyšovaniu kompetencií účastníkov v oblasti uplatnenia tzv. koučovacieho prístupu pri riadení seba samého a svojej výkonnosti (tzv. sebakoučovanie).

Účastníci budú vedení k reflexii aktuálnej spokojnosti s využitím svojich zdrojov a hľadaniu spôsobov, ako túto spokojnosť a výkonnosť môžu ďalej zvyšovať a priaznivo tak ovplyvniť svoj work-life balance.

KTO BUDE TENTO WEBINÁR PREDNÁŠAŤ?

Aneta Vančová

Informácie o koučovi: Aneta sa koučovaniu a vzdelávaniu ľudí venuje od roku 2012. Ako vyštudovaná psychologička prepája v praxi viacero prístupov. Kedže sama absolvovala niekoľko rôznych výcvikov v oblasti vzdelávania, hľadá najvhodnejšiu formu vzdelávania pre daného človeka a  tím. Aneta ide stále s dobou a preto aj metódy, ktoré používa sú založená na najnovších vedeckých poznatkoch a podložené výskumami z oblasti rozvoja osobnosti, komunikácie, vedenia ľudí a osobnej motivácie.

Držiteľka celosvetovo uznávaného certifikátu kouča pre jednotlivcov a tímy na úrovni PCC (Professional Certified Coach), rovnako uznávaného medzinárodného certifikátu Hoganovej psychodiagnostiky. Garantka metód v oblasti osobnostnej a výkonnostnej psychodiagnostiky. Je členkou Medzinárodnej asociácie koučov (ICF – International Coach Federation), slovenskej pobočky (ICF – Slovak Chapter), Slovenskej asociácie koučov (SAKO) a Slovenskej komory psychológov (SKP).