Work-life balance cez moje hodnoty

Workshop sa orientuje na posilnenie sebariadenia s ohľadom na vlastné hodnoty, životné vízie a ciele účastníkov. Workshop je venovaný zvyšovaniu kompetencií účastníkov v oblasti uplatnenia tzv. koučovacieho prístupu pri riadení seba samého a svojej výkonnosti (tzv. sebakoučovanie). Účastníci budú vedení k reflexii aktuálnej spokojnosti s využitím svojich zdrojov a hľadaniu spôsobov, ako túto spokojnosť a …

Work-life balance cez moje hodnoty Čítajte viac »