Články

Zoznámte sa so všestrannou akčnou ženou Kristínou Gyepešovou. Hrá v divadelnom štúdiu, píše scenáre a režíruje, spieva a hrá na husle a k tomu učí na Základnej umeleckej škole. Do Klubu Akčných žien sa pridala preto, aby spoznala nových ľudí a trochu aj nakopla svoje sebavedomie. 

Kristínka, vy sa venujete divadlu, spievate a hráte na husle, učíte v ZUŠ, ste scenáristka a režisérka, kedy ste prvýkrát pocítili túžbu vydať sa na umeleckú dráhu? Kto Vás viedol k divadlu a k hudbe?

Umenie je mojím životom už od útleho detstva. Pamätám si, že mi mama vravela ako som ako bábo sedávala režisérke na kolenách počas skúšok, keď  študovala bábkarkinu v Prahe. Podľa mňa už vtedy to moju dušu zasiahlo natoľko, že sa celý môj život začal uberať umeleckým smerom.

Všetky klubové vzdelávacie webináre nájdete v tejto časti. 

Môj dedko hrával na husličky a ja som často bývala u neho. Lásku k husliam a hudbe mi ukázal on, hrávala som jemu a babke zo spevníkov a repetníčkov. Láska k husličkám mi zostala dodnes. Je to aj krásna spomienka na môjho dedka. Učiť na ZUŠ som sa dostala priznám sa kvôli COVID-19, keďže som bola v núdzi. Neľutujem to, učím rada. Podľa detí, ako to teraz za tie skoro dva školské roky vidím, som u nich rozvinula aj ja lásku k umeniu a cit pre tvorbu, a to nielen divadla. Myslím, že viac začali vnímať, že umenie je celkom drina. Mojím vzorom či v divadle alebo vo výtvarnom umení vždy bola moja mama.

Umelecky ste veľmi všestranná, čo je vášmu srdcu bližšie? Hudba alebo divadlo?

Ja vnímam umenie ako celok, hudba, výtvarné umenie a divadlo jeden bez druhého sú akoby neúplné. Samozrejme hudba bez divadla existovať môže alebo výtvarné dielo tiež, ale divadlo pre mňa bez hudby a tých farieb je trochu šedivé.

Akému žánru sa venujete v divadelnom štúdiu KBB?

Naše divadlo sa venuje hlavne vzdelávaniu detí a mládeže to bol prvotný zámer, snažíme sa o edukáciu cez báje a bábkové predstavenia. Ja som prišla s mojimi dvoma hrami pre dospelých, žánrovo jedna je detektívna hra s piesňami „To je vražda!“ povedala,  a druhá je tragikomédia so showprogramom Kabaret Nostalgia. Venujem sa ale všetkým žánrom a snažím sa ich spracovať ako najlepšie viem :).

Okrem divadla učíte aj v ZUŠke. Čo Vám dáva práca s deťmi?

Práca s deťmi je pre mňa kúzelná. Uvedomujem si, že keď som bola v ich veku, pani učiteľka v ZUŠ, kam som chodila na LDO bola pre mňa nielen učiteľka ale aj kamarátka, kolegyňa a trocha aj ako mama, teda poradca. To isté sa snažím deťom dať aj ja, lebo potrebujú mať oporu v sebe samých utvrdiť sa vo svojich názoroch na samých seba. Podľa mňa je veľkým poslaním učiteľa, byť aj dobrým vzorom a vedieť citlivo nasmerovať dieťa, aby sa vedelo rozhodovať samé a byť citlivé a empatické k ostatným, aj to dokáže umenie.

Aká je vaša superschopnosť? V čom sa môžu členky Klubu AŽ od teba učiť alebo inšpirovať?

Superschopnosť… Myslím, že mojou je to, že ma baví počúvať ľudí, viem im ukázať svet krajší svojimi predstaveniami, otvoriť im dušu a rozvinúť v nich fantáziu. A inšpirácia, ktorú môžem ponúknuť? Myslím, že ide o to čo ten dotyčný človek hľadá, lebo ak hľadá niečo čo mu môžem odovzdať, tak sa naše cesty určite stretnú.

Prečo ste sa rozhodla pridať sa do Klubu Akčných žien? Čo od Klubu očakávate?

Na začiatku to bola moja túžba spoznať nových ľudí, necítiť sa sama, možno nakopnúť aj vlastné sebavedomie, lebo táto koronová doba mňa, ako umelkyňu, veľmi poznačila a zlomila. Očakávania už dlho nemám, lebo kto očakáva, nie vždy sa to stretne s jeho obrazom reality, a tak sa nechávam prekvapiť. Ale hlavne, chcem byť videná a viditeľná medzi podobne aktívnymi ľuďmi.

Za príjemný rozhovor ďakuje Elena Bročková.

Koučing je dosť široký pojem, ktorý zahŕňa hľadanie riešení na rozličné aspekty ľudského života. Tentoraz sme sa zamerali na tému silných stránok a talentového koučingu. Zhovárali sme sa s konzultantkou talentu, Dášou Černou, ktorá nám prezradila:

  • aké boli jej prvé kroky v koučingu a kto ju na tejto ceste inšpiroval
  • prečo ľudí môžu ich talenty niekedy aj brzdiť
  • s akými problémami ju ľudia najčastejšie navštevujú
  • ako pomáha ľuďom spoznať ich silné stránky

Boli ste učiteľkou, neskôr podnikateľkou. Čo vám tieto povolania dali?

Milujem prácu s ľuďmi a interakciu s nimi. Moje silné stránky Learner-učiaca sa a Input-zvedavá, toto moje povolanie podporujú a zároveň sa rozvíjajú. Moja práca je aj mojím poslaním. Dáva mi zmysel, a čo je ďalšia veľmi dôležitá vec, baví ma. Vlastne nepracujem, ale bavím sa, a to každý deň a zároveň pomáham ľudom.

Ako ste sa dostali ku koučingu?

Môj obor nie je koučing, ale konzultantka talentov. Pri konzultáciách ale pracujem aj s koučovacími nástrojmi. K metodike Gallup a k práci s talentmi ma priviedol seminár v roku 2014, na ktorom jeden z rečníkov bol aj Jan Mühlfeit. Vtedy som sa dozvedela o tom, čo pre nás talenty v živote znamenajú, ako nám môžu zásadne zmeniť život. Jan ma tak ohúril, že som po jeho prednáške povedala môjmu manželovi, že s týmto človekom chcem spolupracovať. Mali sme vtedy firmu na krby „CAMIN“, ale téma talentov ma tak zasiahla, že som sa okamžite rozhodla, že chcem túto ideu talentov šíriť na Slovensku.

Išla som za Janom a povedala som mu, že síce ešte o tom nevie, ale my dvaja budeme spolupracovať. Aby si ma lepšie zapamätal, predstavila som sa mu ako Daša Duracel. To je totiž moja prezývka, lebo jeden z mojich najsilnejších talentov je Activator. Následne po návrate domov sme spolu s manželom Oliverom nahrali audio nahrávku k jeho prednáške a poslali sme mu ju. Potešilo ma, že Jana nahrávka tak zaujala, že mi napísal, aby sme sa stretli. Takto začala naša spolupráca.

Ako pokračovala spolupráca s Janom a ako ste sa vzdelávali v oblasti talentov?

Jan mi dal najprv niekoľko úloh a keď som ich splnila, definitívne sme sa dohodli na spolupráci. Sedela som na každej jeho prednáške, ktorú som organizovala spolu s Oliverom. Intenzívne som Jana počúvala, až som dospela do štádia, že som sa rozhodla stať sa konzultantkou a mentorkou talentov podľa metodiky Gallup. Spojila som sa s ďalšími certifikovanými koučmi z Gallupu a začala sa moja cesta „učenia“ v oblasti talentov, ktorá trvá dodnes. Moje učenie som postupne premenila na samostatnú prax, ktorá ma nesmierne baví. Dáva mi veľký zmysel pomáhať ľuďom nachádzať ich unikátnosť, silné stránky a zmysel života. Týka sa to či už jednotlivcov, podnikateľov, rodín, ale aj tímov.

                                             “Každý jeden človek je unikát.”

Založili ste projekt Myslenie prvej ligy, skúste ho našim čitateľkám predstaviť.

Nakoľko sa venujem práci s talentmi podľa metodiky Gallup, ukotvila som túto moju vášeň spolu s tímom v projekte „Myslenie prvej ligy“. Projektom dávame možnosť každému človeku na Slovensku a v Čechách spoznať sa, pomenovať a odomknúť unikátny potenciál. Viem, že je to možné dosiahnuť prostredníctvom jedinečnej metodiky Gallup. Takto pomáhame ľuďom efektívne nájsť ich unikátnosť, autentickosť spolu s nájdením kariéry snov, vzťahmi snov a zdravím. Pomáhame tak nie len jednotlivcom, podnikateľom ale aj firmám, tímom a celým rodinám, nakoľko metodika Gallup má tento záber a hlavne pozitívne výsledky.

Podporou projektu MPL je web silnestranky.sk kde naši klienti nájdu všetky potrebné kroky, služby, na ceste „od talentov k silným stránkam“,Či už prostredníctvom dotazníka a konzultácií, ktorým sa venujem denne alebo workshopmi a tréningmi.

Aké vlastnosti sú, podľa vás, dôležité na to byť dobrým koučom – konzultantom?

Otázka, na ktorú neviem odpovedať jednoznačne, nakoľko viem, že každý jeden človek je unikát, tak ak potrebuje kouča-konzultanta, mala by to byť spleť unikátnosti (úsmev). Ale všeobecne by som povedala, že dobrý kouč by mal byť ten, ktorého práca s ľuďmi baví. Mal by vedieť svojich klientov počúvať a v oblasti, v ktorej radí, koučuje, mal by mať osobné skúsenosti.

S akými problémami sa na vás ľudia najčastejšie obracajú?

Najčastejšie je to, že sú ľudia „v slepej uličke“ a nevedia, ktorým smerom sa vydať. Alebo riešia novú prácu a nie sú si istí ,či je tá správna “orechová”. Veľa ľudí v strednom veku majú odrastené deti a už “konečne” majú možnosť robiť v práci niečo, čo ich baví a napĺňa, bez toho, aby sa museli báť o zárobok, a tak potrebujú nasmerovať a určiť si ich unikátnosť a smer. Ale sú to aj problémy sebapoznania, budovania vzťahov. Vo firmách sa zase zameriavame na zvýšenie angažovanosti ľudí, lojálnosť, zlepšenie výkonu, zdokonalenie obchodných zručností s hravosťou a vedenie ľudí na princípe ich unikátnosti talentov.

Ako pomáhate ľuďom zistiť, v čom sú ich silné stránky?

Na základe online testu, ktorý Gallup nazýva dotazníkom, si každý človek v prvom kroku odomkne a pomenuje svoje unikátne talenty ktorých je 34. V druhom kroku začíname s talentmi pracovať a postupne spoznávať. Zisťujeme spoločne, ako majú talenty uvedomené a ako im ich talenty pomáhajú, alebo, naopak, brzdia. Každý talent má dve strany mince. Ak je talent nezvládnutý, je našou brzdou. Potom sa chová ako slabá stránka. A toto je ďalší dôvod sebapoznania, aby sme talenty nielen spoznali, ale ich aj dostali do “rovnováhy”. Následne ideme spoločne do akcie, kedy prostredníctvom akčných krokov praktických, ktoré ľudia vedia použiť vo svojich denno-denných činnostiach.

Takto sa životy ľudí postupne stávajú autentickejšími. Autentickosť znamená, že ľudia sú “sami sebou”, v živote prestávajú hrať mnohé role a presne vedia, aké kroky majú urobiť, aby dosiahli svoje ciele, sny, vízie a zmysel života s ľahkosťou bez tlaku. Ľudia sa stávajú pre svoje okolie “čitateľnými” a predvídateľnými. Toto všetko prispieva k naplnenému zmysluplnému a šťastnému životu každý deň.

Témou pripravovaného webinára bude práve talentový koučing. Na čo sa účastníčky môžu tešiť?

Na našom spoločnom webinári dámam objasním, v čom je poznanie talentov úžasné. Ako vedia talenty použiť vo svojom živote. Prevediem ich cez 34 talentov a skupiny talentov tak, aby vedeli, ako sa to v praxi môže prejavovať, a aby sa našli v talentoch a vedeli, prečo im niečo v živote funguje a ide ľahko a, naopak, nefunguje. Urobíme si pár cvičení, kde si na vlastnej koži vyskúšajú, aké to je, ak robia veci na princípe svojich talentov vo „flow“.

Čo vás na vašej práci baví najviac?

Baví ma každo-denná interakcia z ľuďmi. Odovzdávanie a zdielanie mojich podnikateľských skúsenosti, ktoré za 25 rokov praxe mám. Poznávanie nových ľudí a sledovanie na konzultáciách ich “iskričky“ v očiach, keď objavia „aha“ momenty alebo nájdu ich jedinečnú a správnu cestu. Ďalšiu radosť s nimi prežívam, keď sa pustia do akcie a dosiahnu svoj cieľ, víziu, alebo sen. prídu sa podeliť o to a poďakujú. Povedia mi, že som im zmenila alebo zachránila život, prácu, vzťah. Tak toto je niečo, čo ma baví, dáva energiu, zmysel robiť to stále viac a viac naplno. A v neposlednom rade, sa veľmi rada učím a pracujem na sebe .Práca s ľuďmi a talentmi mi dáva túto možnosť.

                                               “Ak je talent nezvládnutý, je našou brzdou.”

Aké sú vaše plány do budúcnosti?

Môj plán je zároveň aj naša firemná vízia. Ukázať čo najväčšiemu počtu ľudí cestu k odomknutiu potenciálu. Aby vedeli o teste-dotazníku a metodike Gallup. Aby mali možnosť prostredníctvom nej žiť každý deň unikátny naplnený a šťastný život.

Skúste nám dať tri rady pre ženy, ktoré by sa chceli vydať na cestu za vlastným snom.

Prvá rada je najprv sa spoznať. Vedieť čo zvládajú čo ich baví a napĺňa, ale aj čo ich brzdi. Čo sú ich slabé stránky. Koho alebo čo potrebujú na doplnenie, aby ich cesta za snom bola úspešná.
Druhá rada je: vedieť presne pomenovať, čo je ten ich cieľ, sen vízia a prečo za ním idú.
Tretia rada: mať rovnováhu v rozhodovaní a to tak že sa budú rozhodovať nie len pragmaticky ale aj na princípe intuície. Takto budú mať v sebe jedinečný „vnútorný kompas“ ktorí ich povedie, podrží a nesklame na ceste za ich snom.

Udalosti

PRE ČLENKY KLUBU ZDARMA
Ako si vytvoriť značku, tak, aby bola jedinečná? Poradia vám odborníčky práve v tomto webinári.
Budovanie značky, aby bola nekopírovateľná
– ukotvenie cieľovej skupiny a marketing person
– hľadanie spotrebiteľského insightu
– definovanie “rola značky“
– definovanie osobnosti značky
– vytvorenie magnetizujúceho positioningu značky
Webinár nadväzuje na prvú časť Teória stratégie a marketingová stratégia v praxi.
Spíkerky webinára sú:

Anka Sabolová, marketingová strategička a podcasterka

Anka Sabolová vyštudovala enterpreneurship a manažment inovácií na Ekonomickej univerzite vo Viedni a má za sebou dlhoročnú prax v obchodnom marketingu. Viedla česko-slovenský tím marketérov a riadila predajné kanály, do ktorých pripravovala uvedenie značiek, ako Coca-Cola Zero či Bonaqua. Skúsenosti získala aj v marketingu značky, vyvíjala, riadila a uvádzala na trh značky, ako Nicolaus ochutené vodky či Demänovka. Po skúsenostiach v celom marketingovom spektre sa stala odhodlanou ambasádorkou marketingového 4P. Snaží sa zvyšovať povedomie o marketingu, ktoré nie je len reklama a pekné logo, ale predovšetkým vedná disciplína, ktorá má svoje zákonitosti a pravidlá.

Naďa Kacera, marketingová strategička a podcasterka

Naďa začala s marketingom už na Ekonomickej univerzite v Bratislave, v odbore obchod a marketing. Má výrazne strategické myslenie a schopnosť vidieť veci v súvislostiach, ktoré vie prepísať do praktických plánov. Uviedla na slovenský i český trh silné známe značky, ako Monster, ktorý z USA lokalizovala do strednej Európy, Cappy či Römerquelle. Riadila komplexné reklamné kampane pre značku Corgoň a mnohé ďalšie. Vyvíjala nové produkty či manažovala repositioning značiek a celé portfóliá. Robí osvetu zmysluplnému marketingu a napĺňa krédo súčasného marketingu, ktorým je hľadanie vlastnej odlišnosti v pozícii na trhu.

Obe sú autorky najsilnejšieho marketingového vzdelávacieho podcastu Levosphere – Marketing v praxi a originálnej metodológie Biznis Marketingová Stratégia TM pod značkou Levosphere, ktorú spolu založili a budujú. V Levosphere pomáhajú biznisom a značkám s nastavením Biznis Marketingovej Stratégie TM a s brandingom ich značky.

Pridajte sa do klubu Akčné ženy (https://klub.akcnezeny.sk/pridaj-sa/ ) a v sume ročného členstva získate viac ako 20 vzdelávacich webinárov zdarma, pravidelný networking a množstvo ďalších výhod počas celých 12 tich mesiacov. Registrujete sa jednoducho priamo tu: https://klub.akcnezeny.sk/registracia/.

PRE ČLENKY KLUBU ZDARMA

Webinár Ovládnite trému! Raz a navždy je určený pre každého, kto sa ocitá v týchto situáciách:

  • Robí školenia, prednášky a workshopy
  • Prezentuje (svoj biznis) na konferencii, pred klientom
  • Chodí na dôležité stretnutia
  • Po dlhom čase ide na pohovor

 

Čiže podnikatelia, začínajúci lektori aj zamestnanci firiem, či mamičky na materskej, ktoré sa vracajú do práce.

 

Vďaka absolvovaniu webinára budete pri najbližšej príležitosti, keď sa budete (seba)prezentovať (stretnutie s klientom, prezentácia, konferencia), vedieť ako pracovať s trémou tak, aby sa cítili sebavedome a boli autentický.

 

Osnova:

 

*Ako funguje mozog, keď ideme pred ľudí a čo s tým urobiť 

*4 krokova metoda zvládnutia trémy

*Lekárnička prvej pomoci pri tréme (Techniky do vrecka na zvládnutie tremy do 30 sekúnd):

  Technika Konca

–  Technika podľa Simona Sineka

–  3 kruhy pozornosti

–  Zvedavá technika

–  Technika od mojej učiteľky klavíra

–  Big picture koncept

–  Technika silných pozícii

*Záverečné ukotvenie

*Q&A

Spíkerka tohto webinára:

Simona Horváth (Socratousová) je zakladateľkou spoločnosti elevatin – HR & Trainings Studio, ktorá od roku 2017 pomáha firmám nastaviť aj realizovať praktický rozvoj ľudí a talent manažment v súlade s ich firemnou kultúrou.

Svoju cestu vo svete HR začala pred viac ako 9 rokmi. Svoje skúsenosti z oblasti výberu a náboru zamestnancov, hodnotenia výkonu a rozvoja ľudí vo firmách využila na projektoch pre desiatky firiem z oblasti IT, FMCG, gaming, big4 v konzultingu, UX design, či startupové SaaS spoločnosti.

Od januára 2021 rozbehla svoj srdcový projekt “Ako viesť školenia, kurzy a workshopy”. Vďaka tomuto projektu môžu podnikatelia a začínajúci lektori, ktorí robia školenia, workshopy a prednášky pre svojich (budúcich) klientov odovzdávať svoje vedomosti zapamätateľne, interaktívne a s ľahkosťou.

Pridajte sa do klubu Akčné ženy (https://klub.akcnezeny.sk/pridaj-sa/ ) a v sume ročného členstva získate viac ako 20 vzdelávacich webinárov zdarma, pravidelný networking a množstvo ďalších výhod počas celých 12 tich mesiacov. Registrujete sa jednoducho priamo tu: https://klub.akcnezeny.sk/registracia/.

PRE ČLENKY KLUBU ZDARMA

Pridajte sa k nám a naučte sa všetko potrebné o marketingovej stratégii. Dozviete sa viac o teórii stratégie aj o marketingovej stratégii v praxi.
Teória stratégie (30 min)
Čo je to statégia
Aké činnosti v marketingu robíme: analýza, stratégia, taktika
Aké druhy strategií poznáme a ako na seba nadväzujú
Z čoho sa skladá marketingová stratégia
Prečo je marketingová stratégia dôležitá

Marketingová stratégia v praxi 1 časť: (1,5 hod)
Analýza: 
– analýza prostredia a značky
– konkurenčná analýza a pozičná mapa konkurencie
– segmentácia
– analýza 4P

Stratégia: 
– výber segmentov
– definovanie cieľovej skupiny
– definovanie konkurenčnej výhody/jedinečnosti
– poslanie (brand purpose)
– vízia  
– 4P
– ciele
Spíkerky webinára sú:

Anka Sabolová, marketingová strategička a podcasterka

Anka Sabolová vyštudovala enterpreneurship a manažment inovácií na Ekonomickej univerzite vo Viedni a má za sebou dlhoročnú prax v obchodnom marketingu. Viedla česko-slovenský tím marketérov a riadila predajné kanály, do ktorých pripravovala uvedenie značiek, ako Coca-Cola Zero či Bonaqua. Skúsenosti získala aj v marketingu značky, vyvíjala, riadila a uvádzala na trh značky, ako Nicolaus ochutené vodky či Demänovka. Po skúsenostiach v celom marketingovom spektre sa stala odhodlanou ambasádorkou marketingového 4P. Snaží sa zvyšovať povedomie o marketingu, ktoré nie je len reklama a pekné logo, ale predovšetkým vedná disciplína, ktorá má svoje zákonitosti a pravidlá.

Naďa Kacera, marketingová strategička a podcasterka

Naďa začala s marketingom už na Ekonomickej univerzite v Bratislave, v odbore obchod a marketing. Má výrazne strategické myslenie a schopnosť vidieť veci v súvislostiach, ktoré vie prepísať do praktických plánov. Uviedla na slovenský i český trh silné známe značky, ako Monster, ktorý z USA lokalizovala do strednej Európy, Cappy či Römerquelle. Riadila komplexné reklamné kampane pre značku Corgoň a mnohé ďalšie. Vyvíjala nové produkty či manažovala repositioning značiek a celé portfóliá. Robí osvetu zmysluplnému marketingu a napĺňa krédo súčasného marketingu, ktorým je hľadanie vlastnej odlišnosti v pozícii na trhu.

Obe sú autorky najsilnejšieho marketingového vzdelávacieho podcastu Levosphere – Marketing v praxi a originálnej metodológie Biznis Marketingová Stratégia TM pod značkou Levosphere, ktorú spolu založili a budujú. V Levosphere pomáhajú biznisom a značkám s nastavením Biznis Marketingovej Stratégie TM a s brandingom ich značky.

Pridajte sa do klubu Akčné ženy (https://klub.akcnezeny.sk/pridaj-sa/ ) a v sume ročného členstva získate viac ako 20 vzdelávacich webinárov zdarma, pravidelný networking a množstvo ďalších výhod počas celých 12 tich mesiacov. Registrujete sa jednoducho priamo tu: https://klub.akcnezeny.sk/registracia/.