Sme nadšené, že si rozhodla k nám pridať!

Venuj prosím pár minút nasledujúcemu registračnému formuláru a nezabudni vyplniť aj svoje fakturačné údaje. Na základe vyplnenej registrácie ti zašleme faktúru s ročným členským poplatkom 200 EUR.

Údaje k registrácii do klubu
Ako narábame s vašimi osobnými údajmi?