cropped-logo-akcne-zeny-klub_crop-e1667431707205

Napíšte nám

klub@akcnezeny.sk

Zavolajte nám

+421 903 812 055

Ja v tvojom veku…! Alebo ako sa s deťmi rozprávať o sexualite a vzťahoch.

Už určite poznáte našu členku klubu Simonu Mačorovú. Ak nie, takto samú seba opísala:
“Ahoj, som Simona. Som zvedavá žena, partnerka a mama.

Vzťahovému a sex koučingu sa venujem s odhodlaním priniesť viac radosti, autentickosti a sexuálnej pohody do vzťahov. Sexuálnej výchove sa venujem s nadšením v Spoločnosti pre plánované rodičovstvo s cieľom podporiť mladých aby vedeli urobiť bezpečné, zdravé, pozitívne a dobre premyslené rozhodnutia v živote v oblasti sexuality a vzťahov. ”

Práve teraz pripravuje webinár na veľmi zaujímavú tému najmä pre rodičov, čítajte ďalej a dozviete sa viac. 🙂

Zažili ste už od dieťaťa otázky, ktoré vás prekvapili a nevedeli ste ako na ne reagovať? Kedy je správny čas začať sa s deťmi rozprávať o sexualite a vzťahoch? Ako vôbec začať? 

Priemerný vek, kedy je dieťa vystavené pornografii po prvýkrát je 11 rokov. (Randel a Sanchez, 2016)

Aká bola Vaša skúsenosť? Akú vzťahovú a sexuálnu výchovu ste dostali doma? 

U nás doma, všetko, čo sa týkalo nahoty, intimity, bolo prísne tabu, akékoľvek romantické scény vo filme boli hneď prepnuté alebo sme boli rovno vykázaní ísť spať. Nebolo mi vysvetlené, čo sa deje, prečo sa na to nemôžem pozerať, čo znamenajú zdravé vzťahy a ako ich pestovať. Samotné objavovanie sexuality bolo chaotické, bez poznania vlastných hraníc či chápania súhlasu. Je to ok, aby sa ma dotýkal bez môjho dovolenia?

Ako dieťa som veľa vecí nechápala a pri zakazovaní alebo vyhýbaní sa témy, som vedela, že sa na rodičov nemôžem obrátiť. Nebola to ich vina, nevedeli inak, ich rodičia sa s nimi, tiež o vzťahoch a sexe nerozprávali. Teraz už viem, že by mi pomohlo, keby som sa na nich mohla vtedy obrátiť, zvlášť orientovať sa v rozhodnutiach, keď som bola ešte nezrelá, aby som mohla rozumieť vlastnému telu a sexuálnym pocitom.

Keď som sa stala mamou, vedela som, že chcem vytvoriť mojim deťom otvorené prostredie, kde tieto témy nebudú tabu a môžu prísť za mnou s čímkoľvek. Aj, preto som sa rozhodla zapojiť do projektu Ja v Tvojom veku. 

Moment, prečo by sa vlastne rodičia mali rozprávať s deťmi o týchto témach?

Podľa výskumu (WHO, 2017) majú rodičia veľký vplyv na modelovanie postojov k intimite a k vzťahom a mali by byť partnermi škôl ako neformálni lektorky vzťahovej a sexuálnej výchovy. Pri rozhovoroch si rodičia s deťmi budujú základy, aby tieto témy neboli tabu a aby deti mali dôveru sa s rodičmi otvorene rozprávať v každom veku. Vzťahové a sexuálne vzdelávanie má pozitívny vplyv na vzťahové a sexuálne správanie.

 

Autorka: Nienke Burgers

Ak sa s deťmi nikto otvorene nerozpráva o daných témach, nie sú schopné nadobudnúť vedomosti o základoch anatómie a fyziológie tela, ako aj o tom, aké miesto má sexualita v našom živote. Vzťahová a sexuálna výchova neučí základy a techniky sexuálneho aktu (ako vám budú tvrdiť rôzne hoaxy), ale predovšetkým učí zmysel a význam dobrých a zdravých vzťahov, komunikovanie hraníc, zvládanie emócií, prijatie seba, rešpektovanie seba a iných ľudí…

Skúsenosť s pohlavným stykom priznalo 11 % dievčat a 17 % chlapcov vo veku 15 rokov. (Sociálne determinanty zdravia školákov)

Kedy je teda ten správny čas na rozhovor s deťmi o sexe? 

Deti reagujú na svet okolo seba a, povedzme si úprimne, vedia mať milión otázok. Niektoré z nich sa môžu týkať aj vzťahov a sexuality a môžu prísť aj oveľa skôr než v puberte. Je preto dobre byť na tieto otázky pripravený/á. Vhodná reakcia vám pomôže budovať si s dieťaťom dôverný a rešpektujúci vzťah, v ktorom bude vedieť, že sa na vás môže obrátiť v dobrom aj v zlom, a to aj v intímnych témach. V Spoločnosti pre plánované rodičovstvo vám vieme ukázať, ako na to. Pripravili sme pre vás unikátny workshop pre rodičov, ktorý sa  zameriava na to, ako sa s deťmi a mládežou baviť o témach sexuality, vzťahov a intimity rešpektujúco, s dôrazom na zdravie a bezpečie, aby ste boli pripravení/é viesť tieto rozhovory s deťmi rôznych vekových kategórií. A nielen jednorázovo, ale aby ste vedeli vytvoriť doma otvorené prostredie, kde tieto témy už nebudú tabu.

Väčšinu z rodičov nikto nepripravil na to, ako takýto rozhovor s dieťaťom viesť a stáva sa, že je nám pri predstave takej konverzácie trápne. Deti však s týmito témami prichádzajú do kontaktu už veľmi skoro. Aby boli v bezpečí a zdraví, je dôležité, aby sa mohli obrátiť na dôveryhodné osoby skôr, než začnú hľadať „overené“ informácie v porne a na internete. 

Čo sa dozviete na workshope?

  • Ako si u detí vybudovať dôveru, aby vedeli, že za vami môžu prísť s akýmikoľvek témami
  • Ako budovať v dieťati pozitívny vzťah k sebe a k svojmu telu
  • Ako začať oboznamovať deti/mládež s témami sexu a sexuality
  • Ako zvládnuť otázky detí, s ktorými za vami prídu  
  • Ako zvládnuť tabu a prekonať vlastnú hanbu
  • Ako deti pripraviť na to, aby vedeli viesť zdravé partnerské a intímne vzťahy
  • Ako naučiť deti pestovať si vlastné hranice a vedieť vyjadriť NIE
  • Akú terminológiu používať a prečo
  • Ako komunikovať svoje potreby a zvládnuť svoje emócie
  • Získať zručnosti, ako viesť rozhovory na témy, vzťahy, sex, sexualita, intimita, antikoncepcia, porno, telesná integrita, hranice, súhlas a ďalšie

Plne rešpektujeme výnimočnosť každého dieťaťa, rodiny a prístupu k výchove. Naším cieľom je ponúknuť rodičom možnosti nástrojov na vedenie rešpektujúcich rozhovorov o otázkach sexuality s vaším dieťaťom – ako tieto zručnosti a nástroje využijete, je iba na vás. 

Na interaktívnom workshope vytvárame atmosféru bezpečia, dôvery a pohody, v ktorej rešpektujeme každý názor a skúsenosť. Workshop je vystavaný tak, aby pomohol bez hanby, strachu a pocitu trápnosti posilniť medzigeneračný dialóg a prehĺbiť dôveru medzi deťmi a ich rodičmi.

 

Workshop pre rodičov je založený na prieskume potrieb všetkých rodičov, vrátane potrieb rodičov aj LGBTQ+ detí, či rodičov s kresťanským zázemím. Na projekte spolupracujeme s českou organizáciou Konsent a poľskou organizáciou KobieTy. Workshop je vytvorený vďaka podpore Visegrad fondu. Cieľom je pomôcť rodičom zorientovať sa v danej problematike a pripraviť ich na reálne konverzácie vďaka modelovým situáciám, kde sa naučia, ako odovzdať kvalitné informácie o sexualite, vzťahoch a o sexe svojim deťom. 

Kde a ako sa prihlásiť: https://tootoot.fm/sk/events/6188d76f66351f0ec039203c  alebo na https://rodicovstvo.sk/workshop/workshop-pre-rodicov/ 

Tešíme sa na Vás 🙂

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *