NAŠE HODNOTY

Naše hodnoty tvoria základný stavebný kameň pre komunitu a zároveň klub Akčné ženy. Ešte predtým, než sa rozhodnete pridať sa k nám, čítajte 🙂 

#Podpora

Každá z nás má inú cestu k svojim cieľom. Je jedinečná a všetko, čo vytvára, nesie jej osobitú DNA. Dôležité je, že držíme spolu a dokážeme si navzájom pomôcť, podporiť a nasmerovať sa.

#Dôvera a rešpekt. Integrita

Správame sa k sebe s úctou, rešpektom bez akýchkoľvek predsudkov. Vytvárame priestor pre dôveru, diverzitu a inklúziu. Sme tu pre všetky ženy, ktoré chcú rásť. Bez ohľadu na vek, demografiu, profesiu, či status.

Odpovedáme na vaše otázky o klube

#Otvorenosť a úprimnosť

Radikálna úprimnosť nám pomáha triediť potrebné od nepotrebného a posúva nás vo všetkých vzťahoch vpred.

#Radosť a inšpirácia

Pripomíname si základné hodnoty, ktorými sme sa riadili ako malé deti. Objavujeme nové prístupy k práci, inšpirujeme jedna druhú, vytvárame priateľstvá a v neposlednom rade prirodzene aj partnerstvá a spolupráce. V prvom rade musí byť však radosť z práce 🙂

#Sebarozvoj a neustále učenie

Snažíme sa o neustály rozvoj klubu a chceme, aby bol zároveň odrazom rozvoja našich členiek. Našim želaním je, aby každá jedna žena zažívala vnútornú slobodu, radosť a spokojnosť. Stanovujeme si osobné aj profesionálne ciele. Za celým týmto „cvičením” stojí úvaha o tom, čo nás v živote robí šťastnými. Poznať samú seba je základným stavebným kameňom
pre akýkoľvek budúci úspech.

Share This Post
Have your say!
00

Customer Reviews

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
0
0%

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

    Thanks for submitting your comment!