Sima, partnerka Jaume a mama Liama, žije v Bratislave. Pochádza však z malého mestečka na Orave – z Trstenej. Za jej rozhodnutím dať sa na dráhu Sex koučky a Partnerskej koučky stojí jej prirodzená zvedavosť a potreba hovoriť o témach, o ktorých sa sama možnosť otvorene zhovárať nemala.

Marketingová kampaň pre hru Pomiluj ma, ktorú vytvorila, ju doviedla k spolupráci s Akčnými ženami. Zabodoval akčný názov, ktorý následne vzbudil túžbu pridať sa do klubu AŽ. 

Sima, vitaj v klube a  začnime hneď na vlne akčnosti. Koho si predstavíš pod pojmom Akčná žena a akou Akčnou ženou je Sima?

Akčná žena je pre mňa taká, ktorá si dovolí počúvať svoje telo a svoju intuíciu a aj napriek strachu a tým “trolom”, ktorých často v sebe máme (ako nie som dosť dobrá, aj tak to nedám, toto nie je perfektné…) sa rozhodne vykročiť a plniť si svoje sny. Vie, že z chýb sa učíme a neberie sa tak vážne. Rada sa smeje a uvedomuje si, že bez radosti to nejde. Takou ženou sa snaží byť aj Simona. 🙂

Čím konkrétne ťa myšlienka klubu AŽ zaujala a aké predstavy o ňom máš?

Vzájomnou inšpiráciou a učením sa navzájom. Som otvorená a teším sa, čo klub prinesie. 

Je niečo, čo by si chcela v klube získať? 

Rada by som nadviazala nové priateľstvá, v ktorých sa budeme vzájomne podporovať, vyzývať, motivovať a spolu sa smiať.

Čo by si chcela ako členka v klube odovzdať ostatným?

Nástroje na to, ako viesť intímnu komunikáciu, spoznávať vlastnú sexualitu a prehlbovať intimitu. Rada by som tiež sprevádzala ženy a ich partnerov/partnerky na ceste za zdravým naplňujúcim vzťahom.

V čom podľa teba spočíva ženskosť?

Vo vnútre. Ženskosť sa prejavuje u ženy, ktorá je naplno vo svojom živle, vo svojej radosti. Keď je uvoľnená a smeje sa, keď jej šibalské oči horia zvedavosťou, keď dáva okoliu dar svojej kreativity a tancuje ako keby sa nikto nepozeral. Žena, ktorá je sama sebou, vo svojej autenticite, je nádherná, zmyselná, ženská.  

Ako si ty hľadala cestu k svojej ženskosti?

Moja cesta bola dosť kostrbatá. V mladom veku som sa necítila žensky, porovnávala som sa s ostatnými – “viac sexi” kamarátkami a snažila som sa to zakryť za vyzývavé oblečenie. Neskôr som dlhé roky pracovala ako manažérka, potrebovala som sústredenosť, jasný smer, preto som bola viac v mojej mužskej energii. Musela som sa pomaly naučiť, čo mi prináša radosť, v akom priestore sa cítim dobre. Dovoliť si venovať čas sebe, robiť veci, čo ma napĺňajú, skúšať nové veci, dopriať si čas na relax a spomaliť.

V jednom z videí na svojom webe spomínaš svoju dlhú ceste k láske k telu. Prezradila by si nám trošku viac?

Myslím, že to začalo okolo puberty a s príchodom menštruácie. V tom čase som nemala veľa poznatkov, brala som ju ako nutnú bolesť a stávalo sa mi, že bola taká silná, že menštruačná tekutina jednoducho pretiekla cez oblečenie. Nebolo sa o tom s kým porozprávať a o čom sa nerozpráva, to zostane v tieňoch. Stane sa z toho niečo, začo sa hanbíme. Trvalo mi veľa rokov, kým som začala byť k sebe láskavá, uvedomovať si potreby tela a prestala zachádzať až do úplného vyčerpania. Veľmi dôležitý je jazyk, ktorý používame, keď sa rozprávame o sebe a o druhých. Hľadám na ostatných ženách krásu alebo ich v tichosti kritizujem? Povedať nahlas kompliment druhej žene je veľmi posilňujúce pre vlastnú lásku k telu. 

Odkiaľ myslíš, že sa rodí neláska žien k vlastnému telu?

Narodíme sa s prirodzenou láskou a bez hanby. Malé deti sa nehanbia za svoje telo, nahotu a neporovnávajú sa s inými, ale sú zvedavé. Lenže od malička dostávame správy o tom, že s naším telom nie je niečo v poriadku. Rodičia nás zvyknú okríknuť, keď beháme nahé. Ten jazyk, ktorý používajú rodičia, vychovávatelia, učitelia, spolužiaci, keď sa vyjadrujú o svojom tele alebo tele niekoho iného (tá zase vyzerá, to, čo má na sebe, musím schudnúť…), na nás podvedome vplýva a dostáva sa nám do nervového systému. Z médií prijímame stereotypy o tom, ako by naše telo malo vyzerať, aby bolo krásne.

Dá sa to zmeniť aktívne prebiehajúcim rozhovorom, ktorý otvorí témy ako sú:  vývin a zmeny v tele, menštruácia, hranice, súhlas. Dôležité tiež je, kým a čím sa obklopujeme. S priateľkami sa navzájom podporujeme a inšpirujeme alebo ohovárame iné ženy? Instagramové účty, ktoré sledujeme, nám pomáhajú cítiť sa dobre alebo nie?

Budem ťa teraz citovať: “Sebapotešenie je záväzok voči Tebe samej.” Aký záväzok voči sebe máme?

Sebapotešením si vytvárame zdravé vnútorné spojenie s naším telom. Masturbáciou dokážeme spoznať naše vyjadrenie, akceptovať vlastné telo, našu sexuálnu DNA. Sebapotešenie je záväzok voči vlastnému telu. Naše telo túži po dotyku. Zabúdame naň, berieme ho ako samozrejmosť, žijeme v hlave a často ignorujeme signály, ktoré nám telo vysiela. Sexualita je individuálna, tak ako sme aj my, preto nikto nemôže pochopiť naše telo lepšie ako my sami. Ak sa chceme naozaj spoznať a zmapovať, potrebujeme si dopriať čas. Len potom budeme vedieť povedať nášmu partnerovi/partnerke kde a ako chceme, aby sa nás dotýkali, čo nás naladí, aké sú naše sexuálne potreby, túžby a fantázie. Ktoré časti vášho tela sú príjemné na dotyk, vyvolávajú senzácie a nie sú to genitálie? 

V klubovom profile uvádzaš, že si vážiš matku Zem a venuješ sa Tantre. Čo ťa k tomu priviedlo a čo ti dáva?

Mama Zem nám otvorila svoje dvere a pozvala nás do svojho vnútra. Je to úžasná hosťka, a tak by sme sa k nej aj mali správať – s úctou, s rešpektom, s láskou a jej pohostenie jej vrátiť. Tantra je pre mňa odpoveď na veľa otázok. Tantra je láska. Tantra si s vedomím vyberá čo jej prináša radosť v každej oblasti nášho života. Tantra dôveruje nášmu telu a verí v energiu v tele. Tantra úplne prijíma sex a verí, že sa zo sexuálnej energie môže stať duchovná sila. Tantra prijíma všetko z celého srdca. Keď som nastúpila na cestu partnerskej a sex koučky, mala som príležitosť sa zúčastniť workshopov a spoznať mentorov, ktorí ma dodnes vedú na tejto ceste.  

Téma sexu je nesporne intímna a stále v spoločnosti tabuizovaná. Kde sa v tebe vzala odvaha túto tému sprístupniť?

Hovorí sa, že najlepšie učíme to, čo sa potrebujeme naučiť najviac. K tejto profesii ma priviedla zvedavosť. Vzťahy a sexualita ma fascinovali už od strednej. Nejde ani tak o odvahu, skôr o potrebu otvárať tieto témy. Pri svojej práci mám možnosť byť svedkom transformácie intímneho života jednotlivca či páru. Sprevádzam mladých na ceste učenia sa hraníc, vyjadrovania a rešpektovania súhlasu. Učím ich tiež ako spravovať svoje emócie, pestovať zdravé vzťahy a sexuálnu pohodu tak, aby mohli robiť zdravé a bezpečné rozhodnutia v živote. 

Ako sa môže človek stať Sex koučom alebo Partnerským koučom?

Partnerský a sex koučing je takisto ako napr. Life koučing aktívny proces postavený na slobodnej vôli, vzájomnej dôvere, zodpovednosti, otvorenosti a diskrétnosti. Sprevádzam jednotlivcov alebo páry, ktorí chcú pracovať na svojich vzťahoch, intimite a sexualite.  Koučka Vám vie pomôcť v prípade, že potrebujete: zlepšiť komunikačné zručnosti, navrátiť intimitu späť do svojho života, spoznať vlastné telo a pracovať na obraze o tele, porozumieť sebe a partnerovi, transformovať sexuálny život, pochopiť a prijať vlastnú sexualitu a priniesť viac potešenia do sexuálneho života.

Prešla som si certifikačným procesom EMCC, vzťahovým a sex koučingovým tréningom a akreditovaným programom lektorstva sexuálnej výchovy. Myslím si, že nám chýba priestor, kde sa môžeme autenticky rozprávať o intimite a pracovať na vlastnej sexualite a na hanbe, vine a strachu, ktoré sa s ňou spájajú. Partnerský a sex koučing tento priestor poskytuje.  

Čo vo svojej praxi partnerskej koučky vnímaš ako najčastejší jav, ktorý má tendenciu partnerov od seba oddialiť?

Vo vzťahu sme dvaja a budujeme ho ako tím tak, aby vyhovoval nám obom. Každý kvalitný vzťah je postavený na vzájomnej úcte, dôvere a záväzku na danom vzťahu pracovať. Základom pre kvalitný vzťah je byť spolu z dobrého dôvodu. Mať reálne očakávania, vzájomne sa rešpektovať, naučiť sa úprimne komunikovať a zvládnuť konflikt. Taktiež rásť zvlášť ako jedinec, dopriať si priestor, budovať si priateľstvo s partnerom, mať spoločný smer a vyhradiť si čas na intimitu. 

Čo zvykne ženám brániť v prejavení vlastnej intimity?

Hanba za svoje telo a sexualitu, všadeprítomný vnútorný kritik, strach z toho, že budem pre svoje túžby partnerom posudzovaná, strach z odmietnutia, uprednostňovanie potrieb druhých pred svojimi vlastnými, zabehnutá rutina, neistota, neschopnosť nachádzať správne slová a definovať vlastné potreby a túžby, príliš zaneprázdnený život, stres, deti, nedôležitosť sexu, nedostatočný priestor na rozhovor, neschopnosť sa otvorene rozprávať o genitáliách.
Je dôležité rozpoznať a pomenovať to, čo nám v prejavení intimity bráni a pozrieť sa na to, čo s dokážem urobiť, prípadne si zavolať na pomoc odborníčku.

Kde vznikol nápad vytvoriť hru Pomiluj Ma?

Celý koncept hry Pomiluj Ma vznikol pri práci s klientmi, kde som si všimla, čo sa zmení, keď sa partneri medzi sebou začnú otvárať a rozprávať sa o sexe. Ako sa transformuje ich sexuálny život, keď sa začnú viac hrať, objavovať a spoznávať. Lenže, kde začať? Chcela som ľuďom poskytnúť nástroj, ktorý by podnietil intímne rozhovory a priniesol sexuálny život, po akom túžia. Hra pomáha spoznať vlastné telo a učí ako milovať pomaly. Prečo je to dôležité? Milovať pomaly znamená uvedomovať si svoju sexualitu naplno a zdieľať ju so svojím partnerom tak, aby stimulovala vzťah permanentne, nielen počas jedného okamihu.

Cieľom hry Pomiluj Ma je preskúmať sex s hravosťou, humorom a intelektuálnou zvedavosťou. Podporuje prehĺbenie sexuálnej túžby, oživuje sexuálny život, buduje sebavedomie a dôveru v partnerstve, prináša viac (seba)potešenia, vzrušenia, orgazmov, dlhodobú spokojnosť a sexuálnu pohodu.

Pre získanie finančnej podpory si spustila Crowfundingovú kampaň. Aký to malo celé priebeh?

Od nápadu po samotnú realizáciu to trvalo mesiace a konkrétne tri mesiace okolo kampane boli veľmi náročné. Úprimne, netušila som koľko práce to nakoniec zaberie a bola to obrovská výzva popri materskej. Našťastie mám okolo seba skvelú podporu zo strany manžela, rodiny a priateľov, ktorí pri mne stáli v momentoch, keď som bola so silami na konci. Podarilo sa to hlavne vďaka nim a skvelému tímu Pomiluj Ma. Veľa som sa naučila a zas som o čosi múdrejšia. 🙂

Hovoríš, že sa snažíš nebrať život príliš vážne, ale skôr s humorom. Čo ti pomáha udržiavať nadhľad?

Haha, je to o praxi. Ľahšie sa mi pozerá na veci, keď si zo seba občas upravím srandu. Keď vytiahnem tie slabé stránky alebo nedostatky na povrch, dám im nejaké vtipné meno a zoberiem ich zo sebou (napr. strach z prezentovania pred viacerými ľuďmi). Snažím sa nestrácať čas nad vecami, ktoré zmeniť nemôžem a radšej sa zamerať na tie, ktoré zmeniť môžem.

A naopak, čo ťa drží nohami na zemi?

Môj syn a jeho zvedavé oči, ktoré mi pomáhajú byť naplno v prítomnosti a vychutnávať si moment tu a teraz. 

Kde som ťa vlastne v tvojom dni zastihla a čo ťa ešte dnes čaká?

Je krátko po obede a Liam, náš synček, momentálne spinká v postieľke a ja som pri ňom na posteli a pracujem. Dnes podvečer ma čaká ešte jedna konzultácia, potom večerná rutinka s malým, možno sa pôjdeme prejsť po večeri a neskôr ešte jeden pracovný rozhovor. 

Takže som ťa zastihla “na zemi”, v záplave materských a pracovných povinností. Možno to trošku vyvážime zamyslením sa nad otázkami, ktoré sú od klubovej členky Janky G.
Kde sa vidíš o 5 rokov?
Na našej eko-tech farme, kde život plynie pomaly, radostne a hravo. Vybudovali sme komunitu a priestor pre mladých, aby sa mohli vzdelávať a nájsť čo ich v živote inšpiruje. Organizujeme pravidelné workshopy a tréningy pre dospelých aby téma sexu nebola tabu a aby sa otvorili rozhovory medzi partnermi. Naše deti sa naháňajú so psíkmi alebo jazdia na koňoch. Podvečerom si s partnerom sadneme na drevenú hojdačku alebo ku krbu a zdieľame, čo nám deň priniesol. 🙂

Akým spôsobom sa dokážeš motivovať?
Keď v niečom vidím zmysel, nepotrebujem motiváciu, robím to s radosťou. Pomáha mi začať deň meditáciou a určením si zámeru pre daný deň a pre konkrétne činnosti, ktoré ma čakajú.

Čo je pre teba v živote najdôležitejšie?
Môj partner a môj syn. Snažím sa však dať aj seba na prvé miesto, aby som sa mohla na seba napojiť, počúvať a naplniť moje potreby. Dobíjam sa tak energiou, z ktorej potom môžem rozdávať.

Aké tri otázky by si položila ty ďalšej klubovej členke?

Čo ti v poslednej dobe prináša radosť?
Čo ťa robí šťastnou, krásnou a hravou?
Ktorá žena je pre teba inšpirácia?

Celkom na záver, čo sa ťa ako prvé napadne ak sa povie klub Akčných žien?

Podpora. Komunita. Súdržnosť.

Chcete sa k nám pridať?

Všetky výhody nájdeš tu. 

Tešíme sa na všetky akčné ženy, ktoré chcú v živote rásť, učiť sa nové veci a spoznať na svojej ceste iné zaujimavé ženy.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *